qwfc.net
当前位置:首页 >> mz恧忌四个字怎么读 >>

mz恧忌四个字怎么读

恧忌的读音依次是:yóu,tān,nǜ,jì.,《康熙字典》注音为“尤”(yóu);解释为【集韵】,古作“尤”,可表示“失心”.它的释义有5个:1.特异的,突出的:为(wéi ).异.无耻之.2.更加,格外:其.3.过失:效(学着别

恧 nǜ 〈形〉 (1) 自愧 [be ashamed] 恧,惭也.从心,而声.——《说文》 山之东西,自愧曰恧.——《方言六》 苟中情之端直兮,莫吾知而不恧.——《后汉书张衡传》 处之不惭恧.——《汉书王莽传上》 内负宿心,外恧良朋.——嵇康《幽愤歌》 (2) 又如:恧颜(惭愧);恧步(惶愧却步);恧怩(惭愧忸怩);恧恧(惭愧的样子);恧然(惭愧的样子);恧缩(惭愧而畏缩) 恧 nǜ ㄋㄩ 惭愧:愧~.

nǜ 〈形〉 自愧 [be ashamed] 恧,惭也.从心,而声.《说文》 山之东西,自愧曰恧.《方言六》 苟中情之端直兮,莫吾知而不恧.《后汉书张衡传》 处之不惭恧.《汉书王莽传上》 内负宿心,外恧良朋.嵇康《幽愤歌》 又如:恧颜(惭愧);恧步(惶愧却步);恧怩(惭愧忸怩);恧恧(惭愧的样子);恧然(惭愧的样子);恧缩(惭愧而畏缩)

恧 nǜ 恧,惭也.从心,而声.《说文》 山之东西,自愧曰恧.《方言六》 苟中情之端直兮,莫吾知而不恧.《后汉书张衡传》 处之不惭恧.《汉书王莽传上》 内负宿心,外恧良朋.嵇康《幽愤歌》 又如:恧颜(惭愧);恧步(惶愧却步);恧怩(惭愧忸怩);恧恧(惭愧的样子);恧然(惭愧的样子);恧缩(惭愧而畏缩)

恧 【拼音】:[nǜ] 【字义】:惭愧:愧~.

读作nv,四声,和女一个音节,只不过它是四声.

这六个字应该是两两一对,发音相同或者相近,算是一种文字游戏吧第一个字女,读音nǚ,三声,应该认得.第二个字恧,念nǜ,发音和女一样,但是是四声,意思是惭愧.第三个字膂,念lǚ,人体部位名,指脊柱两旁的肌肉.第四个字屡,屡次的屡,也念lǚ.第五个字衄,读作nǜ,四声,流鼻血的意思,也有失败的意思.第六个字钕,读音是nǚ,三声,是一种稀土元素.所以,这应该是一种谐音的文字游戏.满意请采纳

恧忌: yóu 古同“尤”. tān 方言同他(含敬意)恧是一个中国汉字,读音为nǜ一般的意思是:自愧, 惭愧.忌,读[jì],①嫉妒;憎恨.②尽量避免会产生不良后果的行为.

轸zhěn,念, 拼音niàn,拼音:xūn 猷 拼音: yóu,

拼音nǎn恧读音:[nǜ]部首:心五笔:DMJN释义:惭愧:愧~.

相关文档
bycj.net | xyjl.net | zxsg.net | xmjp.net | pdqn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com