qwfc.net
当前位置:首页 >> 《风》古诗朗读 >>

《风》古诗朗读

三声 jie 意思是 使脱落 这里指风使树叶从树枝上脱落.“解落三秋叶,能开二月花”出自唐朝诗人李峤的《风》.全诗是:解落三秋叶,能开二月花.过江千尺浪,入竹万竿斜.“解落三秋叶,能开二月花”的意思是:能使叶在晚秋时节掉落,能在早春二月时使百花盛开.这两句诗表现了作者对风有了感性认识:秋风能扫落叶,春风能开鲜花,风能使水生波,风能使竹竿倒伏.看不见、摸不着、闻不到的“风”在作者笔下,变得如此形象生动,读后仿佛满纸是飒飒的风声,似乎手可以捧、鼻可以闻、耳可以听.如果把诗题盖住,这首诗其实就是一则谜语,这是该诗另一妙处.

《四时之风》 春风能解冻,和熙催耕种.裙裾微动谣,花气时相送. 夏风草木熏,生机自欣欣.小立池塘侧,荷香隔岸闻. 秋风杂秋雨,夜凉添几许.飕飕不绝声,落叶悠悠舞. 冬风似虎狂,书斋皆掩窗.整日呼呼响,鸟雀尽潜藏.

李峤 风 jiě luò sān qiū yè , 解落三秋叶, néng kāi èr yuè huā . 能开二月花. guò jiāng qiān chǐ làng , 过江千尺浪, rù zhú wàn gān xié . 入竹万竿斜.

xie四声,通谢.,xia二声,压韵.

很多人在古诗朗诵时用的是背景简单的古琴曲和琵琶曲,听起来不犯错误但也算不上出彩.个人建议可以用些色彩稍浓烈的曲子,把音量调小,曲子的开头和结尾需用软件稍作剪辑,选用最动听的部分,推荐用曲:巫娜:《淡若晨风》

古诗风李峤带拼音 jiě luò sān qiū yè , 解落三秋叶, néng kāi èr yuè huā . 能开二月花. guò jiāng qiān chǐ làng , 过江千尺浪, rù zhú wàn gān xia . 入竹万竿斜

生活里处处有诗歌,天真的儿歌,朴素的民歌,时常在耳边回响.那天阳光明媚,我们在班里举行了一场别开生面的古诗朗诵大赛. 随着清脆的铃声响起,老师宣布比赛开始了!同学们准备就绪,第一组是小婷和小琳,她们大跨步走上讲台,亮

解落三秋叶,能开二月花.过江千尺浪,入竹万竿斜. 秋天几真风吹过,树叶都纷纷凋落.农历二月每阵春风吹来,都会让这一片的花盛开.吹过江面,江上就要翻起千尺浪.吹过竹林,林子里的竹子都在摇摆. 李峤是初唐时期文官之一.李峤是大力创作咏物诗人,与骆宾王一样,都写过咏物诗. 这首诗的最后一个字“斜”不读"xié",应该读“xiá”,因为押韵需要所以不读“xié”,如“远上寒山石径斜”的“斜”字也读“xiá”.

风 [ 唐 ] 李峤 jiěluòsānqiūyè 解落三秋叶,néngkāièryuèhuā 能开二月花.guòjiāngqiānchǐlàng 过江千尺浪,rùzhúwàngānxiá 入竹万竿斜.解的读音是:jiě 解:解开的意思,诗中指吹.风 唐代:李峤 解落三秋叶,能开二月花.过江千尺浪,入竹万竿斜. 译文:风能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀千尺巨浪,吹进竹林能使万竿倾斜.注释:解落:吹落,散落.解:解开,这里指吹.三秋:秋季.一说指农历九月.能:能够.二月:农历二月,指春季.过:经过.斜:倾斜.

so1008.com | hyfm.net | hhjc.net | zxpr.net | wnlt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com