qwfc.net
当前位置:首页 >> 风组词带拼音 >>

风组词带拼音

fēng fěng fèng fēng 风气.风习.风物.风尚. 风向.风速.风级.风险.风波 风景.风度.风格 作风.风骨.风格.风致.风采.fěng 风规.风谏.风谕. fèng 风民

拼音:fēng,fěng笔划:4五笔:MQI部首:风结构:半包围结构繁体:风五行:水笔顺:撇、横折弯钩/横斜钩、撇、点 [ fěng ] 古同“讽”,讽刺.[ fēng ]1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动:~向.~速.~级.~险.~波(喻纠

台风

风字的组词有:东风、西风、南风、北风、春风、秋风、暖风、冷风、凉风、风头、风声、腊风、风、魔风、风集、风闪、风、风警、风谣、风衢、风虹、风脚、风脆、风胡、风翎、风绪、风类、风礼、风痴、马耳风、风胡、风疹块、麻风病人、餐风露宿、风闻论事、风轻云、风轻云净、飘风过雨、风语不透、风里来雨里去、风声鹤唳、风起云涌、风马牛不相及、风里来雨里去、

《风》李峤 jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.拓展资料 一、译文 能吹落秋天金黄的树叶,能吹开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀千尺巨

风有两个读音,分别是:[fēng]、[fěng].1、fēng,声母f,韵母eng,声调一声.2、fěng,声调f,韵母eng,声调三声.风的释义如下:风[fēng]1、空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动.2、像风那样迅速、普遍的.例如:风驰电

风的拼音 fēng 1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动. 2.像风那样迅速、普遍的. 3.社会上长期形成的礼节、习俗. 4.消息,传闻. 5.表现在外的景象、态度、举止. 6.指民歌、歌谣. 7.中医学指某些疾病. 8.姓. fěng 古同“缉光救叱嚼癸楔含盲讽”,讽刺.

风字组词有哪些词语 :风力、东风、风水、大风、 风沙、风车、风云、风习、 风干、风声、暖风、风雨、 吹风、风筝、冷风、凉风、 风景、把风、北风、西风

李峤的作品《风》带拼音的内容是:风 jiě luò sān qiū yè ,解落三秋叶,néng kāi èr yuè huā .能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,过江千尺浪,rù zhú wàn gān xié .入竹万竿斜.释义:这首诗让人看到了风的力量:风,能使晚秋的树叶脱落,

古诗风李峤带拼音 jiě luò sān qiū yè , 解落三秋叶, néng kāi èr yuè huā . 能开二月花. guò jiāng qiān chǐ làng , 过江千尺浪, rù zhú wàn gān xia . 入竹万竿斜

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com