qwfc.net
当前位置:首页 >> 稽首读音是什么 >>

稽首读音是什么

稽首 [qǐ shǒu] 基本释义 详细释义 1. [kotow]2. 古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,--《周礼.春官.大祝》.贾公彦疏:一曰稽首,其稽,稽留之字;头至地多时,则为稽首也.此三者(空首、顿首、稽首)正拜也.稽首,拜中最重,臣拜君之拜.3.宣子拜稽首焉.--《国语.晋语》4.孟明稽首曰.--《左传.僖公三十二年》于是关公恍然大悟,稽首皈依而去.--《三国演义》5. 出家人所行的常礼,一般在见面时用6.神仙见 西门庆,长揖稽首就坐.--《金瓶梅》

文字:稽首 读音:jī shǒu

稽首(qǐ shǒu),指古代跪拜礼,为九拜中最隆重的一种.常为臣子拜见君父时所用.跪下并拱手至地,头也至地.稽首,稽是“停留,拖延”的意思,稽首的意思就是头触碰在地上且停留一会儿.稽有(jī)和(qǐ)两个发音.有学习礼仪的学者认为稽首的发音应该是jī shǒu.

稽首的读音:qǐ shǒu.一、释义1、古代一种跪拜礼,叩头到地,为“九拜”之一.行礼时,施礼者屈膝跪地,男子双腿打开跪下去形成外八字状,女子跪下去时则双腿并拢.左手按右手上(掌心向内),拱手于地,头也缓缓至于地.头至地须

qi shou

qǐshǒu【解释】: 古时的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地.

qi(3)shou(3)

打量 [dǎ liang] [释义] 1.仔细地察看[一个人] 2.以为,料想 稽首 [qǐ shǒu] [释义] 古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的一曰稽

qǐ shǒu都是三声,读的时候第一个qi变成二声,但是注音是三声

稽qǐ⒈稽首:古时叩头的敬礼,同稽颡.稽jī⒈停留,拖延:莫稽留.不得稽延.切勿稽迟.⒉考核,考证:稽核.稽查.无稽之言勿听.⒊计较,争辩:反唇相稽.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com