qwfc.net
当前位置:首页 >> 四时田园杂兴二 拼音 >>

四时田园杂兴二 拼音

《sì shí tián yuán zá xìng》 fàn chéng dà 《四时田园杂兴》范成大 zhòu chū yún tián yè jī má 昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā 村 庄 儿 女 各 当 家 .tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī 童 孙 未 解 供 耕 织 ,yě bàng sāng yīn xué zhò

sì shí tián yuán zá xìng qí èr 四时田园杂兴其二 sòng fàn chéng dà 宋 范成大 méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi ,梅子金黄杏子肥,mài huā xuě bái cài huā xī .麦花雪白菜花稀.rì cháng lí luò wú rén guò ,日长篱落无人过,wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi .惟有蜻蜓蛱蝶飞.

四时田园杂兴①(二)5261(宋)范成大 梅子②金黄杏子肥, 麦花③雪白菜花稀. 日长篱落④无人过, 唯有蜻蜓蛱蝶飞. 【注释】 ①《四时田园杂兴》是诗人退居家乡后写的一组大型的田家诗,共六十首,描写了农村春、夏、秋、冬四个

sì shí tián yuán zá xīng 四时田园杂兴 zhòu chū yún tián yè jì má , cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā .昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家.tóng sūn wèi jiě gōng gēng zhī , yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā .童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜.

四时田园杂兴拼音,如下:zhòu chū yún tián yè jì má ,cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā .tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī ,yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā .宋范成大《四时田园杂兴》原文:昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家.童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜.白话释义:白天在田里锄草,夜晚在家中搓麻线,村中男男女女各有各的家务劳动.小孩子虽然不会耕田织布,也在那桑树阴下学着种瓜.

一、“四时田园杂兴”的“兴”,去声,即兴.《现代汉语词典》“即兴”解释道:对眼前景物有所感触,临时发生兴致而创作:即兴之作 / 即兴表演.二、“即兴”的“兴”,兴致,兴趣.《现代汉语词典》“兴”(去声)解释道:

四时田园杂兴的诗意:以朴实的语言、细微的描绘,热情地赞颂了农民紧张繁忙的劳动生活.前两句写乡村男耕女织,日夜辛劳,表现了诗人对劳动人民的同情和敬重.后两句生动地描写了农村儿童参加力所能及的劳动的情景,流露出对热爱劳

宋范成大《四时田园杂兴》整首诗拼音:zhòu chū yún tián yè jì má ,cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā .tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī ,yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā .

四时田园杂兴 范成大 zhòu chū yún tián y jī má 昼出耘田夜绩麻 ,cūn zhuāng r nǚ g dāng jiā 村庄儿女各当家.tóng sūn wi jiě gòng gēng zhī 童孙未解供耕织 ,yě bàng sāng yīn xu zhòng guā 也傍桑阴学种瓜 .

应当读作“xìng”(去声).四时田园杂兴:四时,指春夏秋冬.田园:这里泛指农村.兴,兴致,兴趣,引申为即兴创作,这里指即兴创作的作品.“

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qwfc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com